Predavanje o preparatima za ekološki uzgoj maslina

Održano je stučno predavanje na XIV međunarodnoj manifestaciji maslinara Mediterana Maslina Split 2017., koja se održala 25.2.2017. u Splitu u hotelu Zagreb (Duilovo). Organizatori su bili savez maslinara i uljara Splitsko-dalmatinske županije. Na predavanjima koja su bila stručnog karaktera održano je i predavanje sa temom "Preparati za ekološki uzgoj maslina" sa strane Davora Popović, dipl.ing.agr. ispred tvrtke Biogeist d.o.o.

Također je na sajmu bio štand Biogesit d.o.o., na kojem su svi zainteresirani za ekološki uzgoj mogli dobiti informacije o ekološkoj poljoprivredi i proizvodima koji su dozvoljeni za upotrebu.

U prilogu je stavljena prezentacija sa predavanja kao i tablica sa pregledom preparata koji su namjenjnei za eko uzgoj maslina.
 

Dokumenti

Galerija