Agrovit 20 kg

735.00 Kn

Agrovit je lako primjenjivo prirodno hranivo, stimulator rasta i razvoja biljaka te poboljšivač strukture tla.

Unesen u zemlju dugoročno osigurava visoke prinose kvalitetnih biljaka uz očuvanje prirodnih karakteristika okruženja. U potpunosti neotrovan za čovjeka, životinje i biljke. Korišten u više vegetacijskih sezona značajno poboljšava plodnost tla uz povrat njegovih prirodnih karakteristika. Agrovit vodonetopiv proizvod visokodjelotvornih bioaktivnih tvari dobiven biološkom razgradnjom biljnog materijala te fizikalnom aktivacijom minerala, značajno utječe na rast, razvoj, kondiciju i kvalitetu uzgajanih biljaka.

Visoka djelotvornost Agrovita u području rizosfere osigurava mikrobima korijena i tla izuzetne efekte aktiviranja pasivnih hraniva te boisintezu faktora razvoja i rasta bilja. Uz efikasnu stimulaciju djelovanja mikroflore i faune u području korijenskog sustava Agrovit poboljšava strukturne karakteristike tla, povećanjem kapaciteta upijanja i vezivanja vlage i plinova posredstvom formiranja čvrstih aglomerata gline i huminskih kiselina. Uz organske i bioaktivne komponente Agrovit sadrži široku lepezu mikro elemenata.

Agrovit vezuje i blokira štetno djelovanje zagađivača iz okoliša i utječe na njihovu biološku razgradnju.

Agrovit se u tlo unosi svake četvrte vegetacijske sezone uz signifikatno smanjenje unosa konvencionalnih gnojiva te bitnog smanjenja korištenja uobičajenih sredstava za zaštitu.

Već te činjenice, uz znatno povećan prinos pojedinih biljnih kultura (od 25 do 150%), te povećanje kvalitete plodova i povećanje otpornosti na bolesti i štetočinje, ukazuju da se korištenjem Agrovita smanjuju troškovi biljne proizvodnje kroz smanjenu primjenu pesticida, umjetnih gnojiva i smanjeni rad.

Agrovit u u tlo unosimo u dva navrata. Na kraju aktivne vegetacije (jesen) unosi se 70% potrebne doze, a ostatak od 30% unosi se neposredno prije početka aktivne vegetacije (proljeće). Postupak se ponavlja nakon završetka tri vegetacijska razdoblja.

 

PROSJEČNI* SASTAV AGROVITA

pH 10%-tne vodene otopine

6,0 - 7,5

Sadržaj vode

5 - 8 %

Organska tvar

10 – 20 %

Dušik-ukupni (N)

1,5 - 2,2 %

Fosfor (P205)

0,2 - 0,5 %

Kalij (K2O)

2,5 - 4,0 %

Kalcij (CaCO3)

8,5 - 9,5 %

Magnezij (MgCO3)

5,5 - 6,0 %

Željezo (Fe2O3)

2,0 - 2,5 %

 

*Agrovit je mješavina mineralnih, biljnih i bioaktivnih komponenti čiji sastav može biti promjenljiv, te djelomično utjecati na navedene vrijednosti. Za svaku pojedinu poljoprivrednu površinu radi se pojedinačna analiza tla, te se na temelju dobivenih podataka radi sastav Agrovita, koji je potreban za postizanje optimalnog stanja u tlu.

 

OPĆI PRISTUP U UZGOJU BILJA

Prije unosa Agrovita u tlo potrebno je izvršiti sveobuhvatnu analizu tla najmanje 60 dana prije sjetve ili sadnje u cilju podešavanja optimalnih parametara tla i utvrđivanja potrebnih količina Agrovita.

Materijali za korekciju osnovnih karakteristika zemlje kod uzgoja jednogodišnjih biljaka unose se u zemljište najmanje 60 dana prije sjetve/sadnje uz 70% utvrđene doze Agrovita, a ostatak doze od 30% unosi se zajedno sa sjemenjem ili sadnicama. Kod sadnje trajnica točna uputa o načinu sadnje daje se u pisanom obliku nakon izvršene analize tla.

 

UZGOJ POVRTLARSKIH KULTURA

Za plantažni uzgoj povrtlarskih kultura neophodno je izvršiti sveobuhvatnu analizu supstrata kako bi se na temelju nalaza utvrdila optimalna doza Agrovita i drugih dodataka neophodnih za moguću korekciju potrebnih parametara supstrata. Uzorak supstrata uzima se nakon završene berbe (jesen) kako bi se prije agrotehničkih zahvata izvršila korekcija osnovnih parametara tla i unijela prva količina od 70% potrebne doze Agrovita. Ostatak doze od 30% unosi se prilikom sadnje sadnica. Prosječna doza Agrovita za povrće je između 45 do 60 g/m2.

Za plantažni uzgoj povrtlarskih kultura neophodno je izvršiti sveobuhvatnu analizu supstrata kako bi se na temelju nalaza utvrdila optimalna doza Agrovita i drugih dodataka neophodnih za moguću korekciju potrebnih parametara supstrata.

 

UZGOJ VOĆAKA

Kod svih trajnica primjena Agrovita može se obaviti prilikom sadnje ili u bilo kojem razvojnom stadiju biljke. U principu kod tretmana trajnica Agrovitom obavezno se radi analiza tla temeljem koje se uz potrebne količine Agrovita izrađuje pristup unosa ostalih potrebnih komponenata (organsko gnojivo, korektori kiselosti tla i sl.)

a) SADNJA

Na dno sadnog mjesta ravnomjerno se rasporedi 40% utvrđene količine zrelog stajnjaka – komposta - briketiranog stajskog gnojiva te se na taj sloj rasipa 40% utvrđene doze Agrovita. Zatim se unese sloj rahle zemlje i unese sadnica koja se zatrpa sipkom zemljom. Na pokriveni korijenski sustav nasipa se ostatak organske komponente (60% ) te ostatak od 60% utvrđene doze Agrovita. Zatvori se sadno mjesto te se tlo oko sadnice nakon desetak dana zalije/prska sa 2L/sadnica razrijeđene otopine tekućeg humusa HSF. Tekući humus HSF treba razrijediti u omjeru 1L HSF:100 L vode.

b) RAZVIJENE TRAJNICE

Kod oplemenjivanja tla oko razvijenih voćaka analizom utvrđena količina Agrovita unosi se u količini 70% utvrđene doze nakon završetka aktivne vegetacijske sezone kružno oko stabla u radijusu peterostruke debljine stabla u traci širine 7-10 cm. Ostatak Agrovita unosi se na isti način neposredno prije početka aktivne vegetacije. Prosječna doza Agrovita iznosi od 180-220 g/sadnica, dok kod razvijenih voćaka ta količina iznosi 220-420 g/voćka. Detaljne upute kao i način tretmana kod strojne sadnje daju se u preporuci uz analitički nalaz.

Pakiranje: 20 kg.

Proizvod je namijenjen profesionalnim poljoprivrednicima, koji žele stvoriti optimalne uvjete u tlu za rast i razvoj biljke, te postizanje visokih pronosa.