Lumbrical 30 L

Cijena na upit

LUMBRICAL je kompleksno ekološko organsko gnojivo, proizvedeno iz kompostiranog stajnjaka konja biološkom aktivnošću lumbrikulture - crvene gliste Lumbricus rubellus.

Finalizirano je u sitnozrne strukture, čime je omogućeno korištenje u konvencionalnoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji za potrebe voćarstva, vinogradarstva, maslinarstva, povrćarstva, uzgoja ljekovitog bilja, vrtlarstva, cvjećarstva i rasadničke djelatnosti:

                -sadnja i prihrana voćnih sadnica i loznih cjepova

                -sadnja i sijanje povrtnica

                -sadnja i prihrana ukrasnog drveća, grmova, živica

                -proizvodnja i oplemenjivanje uzgojnih supstrata

LUMBRICAL, po karakteristikama organskog gnojiva, kvalitetom je bolji od stajnjaka iz kojeg je dobiven; veća koncentracija makro i mikro hranjiva, te korisnih mikroorganizama, a mikrobiološki i biokemijski procesi razgradnje rezultiraju velikom količinom humusne tvari. Zrnata struktura omogućuje rastresito povezivanje čestica tla, poboljšanje vodnog režima tla i cirkulacije neophodnih količina zraka, miješanje sa zemljanim, pješćanim, kompostnim i tresetnim materijalima.

 LUMBRICAL ne sadrži patogene i parazitske bakterije, a obiluje korisnim humusnim mikroorganizmima  – aktivatorima tla, humusnim kiselinama i prirodnim fitostimulatorima. Dodan biološki neaktivnom i istrošenom tlu, u vlažnim uvijetima obnavlja mikrobiološki život i ubrzava procese razvoja biljaka. Ne sadrži tvari koje omogućuju razvoj plijesni i štetnih gljivica, a povećava otpornost biljaka na iste.

LUMBRICAL u biološki najpovoljnijem obliku sadrži makrohranjiva; dušik (N), fosfor (P), kalij (K), kalcij (Ca), magnezij (Mg), i mikrohranjiva neophodna za normalni razvoj biljaka; željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn), bakar (Cu), bor (B). Nije opterećen teškim metalima – Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima.

LUMBRICAL je proizveden u kontroliranim uvijetima, bez mirisa je, vlažnosti 60-65 %  i gustoće nasipnog volumena 0,55 -0,60 kg/l. Sadrži 60-65 % organske tvari, a metabolizmom glista pri njegovoj proizvodnji, alkalnost je ujednačena u vrijednosti  pH 7,0 – 7,2.

 

fizikalno kemijske karakteristike hranjiva ukupna na ST teški metali ukupni na ST
nasipna gustoća 0,55-060 kg/l makrohranjiva Mo <10mg/kg
suha tvar (1050C) 35-40 % N 2,3-2,9 % Pb <10mg/kg
vlažnost 60-65 % P2O5 1,5-1,8 % Ni <10mg/kg
žareni ostatak(5500C) 35-40 % K2O 2,4-2,8 % Co <10mg/kg
organska tvar 60-65 % Ca 1,6-1,9 % Cr <10mg/kg
C ogranski 35-40 % Mg 0,8-1,0 % Cd <1mg/kg
soli (1:2 vol) <0,6 % mikrohranjiva As <1mg/kg
E.C. (1:2 vol) mS/cm <5,0 Fe 4500-5000 mg/kg Hg <0,01mg/kg
pH (H2O) 7,0-7,2 Mn 400-500 mg/kg    
C / N odnos 11-15 Zn 90-110mg/kg    
N u prirodnom uzorku 0,8-1,0 % Cu 30-50mg/kg    
NH3-N <0,1 % B 10-15mg/kg    
N ostali oblici (105°C) 2,3-2,8 %  
     
     

 

granulometrijski sastav (GS) kod uvrećenja (volumenski %)

 4 -6 mm    3 -5%

2 - 4 mm   50 - 60 %

<2 mm      40-50 % 

granulometrijski sastav (GS) vodena otopina 1:4 (volumenski %)

4 - 6 mm     <= 0,5%

2 - 4 mm      <= 2,5 %

1 - 2 mm       <=3,5 %

<1 mm           94 - 95 %

 

Upit za prodaju moguć preko kontakta biogeist@biogeist.hr.
Cijena jedne vreće je 36,00 kn + pdv.