Ekološki uzgoj maslina

Danas ekološki uzgajivači maslina ne trebaju više razbijati glavu sa čime tretirati svoje nasade, jer uistinu na raspolaganju su im preparati koji su dozovljeni u eko uzgoju. Poznavanje cikusa masline i njenih potreba (prihrana, štetnici, održavanje i dr.) je ono bez čega jedan uzgajivač ne može kreirati kvalitetan pristup u uzgoju. Štetnici poput maslinine muhe, maslinog moljca, svrdlaša, paunovog oka i drugih, ne čekaju dobru volju gospodara da dođu u njegov nasad. Redovito praćenje stanja u nasadu i poznavanja načina sprečavanja nastanka štete moraju biti sastavni dio u radu. Ispravna prihrana putem tla i preko lista, čuvanje vlage u zoni korjena su ono što direktno utječe na količinu i kvalitetu prinosa.

Tijekom proljeća 2018. održano je nekoliko predavanja eko maslinarima, a prezentacija sa predavanja u Vodnjanu je priložena u ovom tekstu. Proučite je, neka vam nove informacije daju rješenja za situacije u kojima ćete se naći.

Ekološki uzgoj maslina je moguć a to dokazuju mnogi maslinari u Hrvatskoj.

Dokumenti

Galerija