Ekološki uzgoj maslina

Ekološki uzgoj masline postaje posljednjih godina sve zastupljeniji. Prema podacima ministarstva poljoprivrede u 2015. godini bilo je prijavljeno 1330 ha maslinika. Ovdje nisu pribrojani mnogi ekološki uzgajivači u prelaznom razdoblju.

Dosadašnja praksa uzgoja mnogo se oslanjala na bakar kao fungicid u suzbijanju Paunovog oka, a s druge strane insekticidi nisu bili poznati ili su bili cjenovno neprihvatljivi u ekonomskoj računici uzgoja.

Danas čitav niz različitiv preparata dostupan je za uzgoj:

  • mrvljene stijene kao mineralna gnojiva, ovačivaći bilja, repelenti insekata
  • mikroorganizmi kao biostimulatori mikrobiološke zaštite, ojačivaći bilja kroz simbiotski odnos
  • biljni čajevi dobiveni od raznog bilja, čija ulja i stanični sokovi djeluju insekticidno, fungicidno te kao biostimulatori i gnojiva
  • poboljšivači tla koji čuvaju vlagu

Prezentacija iz priloga otvoriti će vam nove vidike u uzgoju maslina, te će vam pokazati kako postoji čitav niz preparata koji imaju veliku djelotvornost, te nude uzgajivaču širi pristup u rješavanju problema.

Ekološki uzgoj maline uistinu može biti ugodan i profitabilan.

Dokumenti

Galerija