Mikoriza u uzgoju smilja

Posljednjih godina u našim krajevima došlo je do velikog porasta zanimanja u uzgoju smilja. To nije niti neobično s obzirom da je cijena otkupa u 2016. godini za 1 kg svježe biljne mase bila oko 12 kn. Ako grm u svojoj punoj rodnosti donese i do 400 g biljne mase, a sadnica može biti i 30.000 po 1 ha, računica govori o dobrom prihodu od 144.000 kn. Mnoge parcele na kojima se prije uzgajao kukuruz ili krumpir, sada su postale parcele pod smiljem. Stoga, nije čudno da je mnogo nasada smilja posađeno.

No, mnogi nasadi dižu se na novo stvorenim parcelama, gdje je strojnom obradom umrvljena stijena i izmješana sa zemljom u dubini 50-60 cm. Problem je u tome što su takve novonastale parcele, koje si donedavno bile neplodni krš, zapravo neplodne jer nemaju hranjiva niti mikroorganizama tla koji su osnova plodnosti. Takve površine na kojima se podižu novi nasadi obavezno zahtjevaju dodavanje hranjiva i mikroorganizama tla.

Mikroorganizmi tla danas se koriste u tlu i po listu biljaka. Njihovo pozitivno djelovanje u mnogočemu pomaže biljci. Korisni mikroorganizmi tla u kontaktu sa korijenom biljke stvaraju simbiozu, te u uzajamnom pomaganju, obje  strane organizama brže i bolje napreduju. Mikroorganizmi tla štite biljku od napada patoegnih mikroorganizama (uzročnici bolesti), snabdjevaju biljku sa vodom i mineralnim tvarima, dok biljka daje zauzvrat produkte svojeg metabolizma. Više o samom djelovanju mikroorganizama pročitajte u savjetu Korisni mikroogranizmi tla.

Svim uzgajivačima smilja i drugog bilja preporučava se mlade sadnice prije sadnje tretirati sa mikorizom. Taj postupak radi se najčešće potapljanjem sadnica u otopini vode i mikroorganizama, ili zaljevanjem sadnica sa tom otopinom pomoću zaljevače (ruže). Nakon primjene mikroorganizama, slijedio normalni put sadnje i održavanja nasada.

Tretirana biljka mikorizom mnogo će brže rasti, stvoriti će jači i bujniji korijen, a samim time i nadzemni zdravi dio biljke, koji će u budućnosti biti nosioc prinosa.

Na tržištu postoji 2 tipa mikroorganizama. Proizvod Vital Tricho je sastavljen od gljivica Trichoderma, dok je proizvod Terra Condi sastavljen od bakterija Bacillus, aktinomiceta, kvasaca i drugih mikroorganizama. Oba proizvoda se međusobno vrlo dobro podnose i preporučava se njihova kombinacija..

Više o proizvodima na: http://www.biogeist.hr/hr/proizvod/ojacivaci-bilja-mikroorganizmi-tla/vital-tricho-1-kg-41

http://www.biogeist.hr/hr/proizvod/ojacivaci-bilja-mikroorganizmi-tla/terra-condi-10-l-38

 

Doza preparata je slijedeća:
1) 1 kg Vital Tricho na 1 ha (10.000 m2)
2) 20 L Terra Condi na 1 ha (10.000 m2).

Pošto se smilje ne sadi na punoj površini parcele, već u redovima razmaka 0,8-1,2 m što ovisi o korištenju mehanizacije, tretiranje se radi za tlo i za same biljke. Tlo se tretira u redu, odnosno u traku širine cca 30-40 cm, gdje će se saditi sadnice. Tu se koristi pola doze za špricanje po tlu a nakon toga se mehaničkim putem (frezanjem) tlo izmješa na dubinu 10-15 cm. Druga polovica doze koristi se za primjenu po sadnicama, gdje se korijen inokulira se otopinom putem potapanja.

 

Postupak potapanja sadnica:
Presadnice ćete potapati dok su u kontejneru u nekoj većoj posudi. Po jednoj kašeti koja ima cca 100 sadnica, troši se 4-5 litara vode (držanje cca 30-60 sek). Ovisno koliko imate kašeta, izračunavate količinu vode koju ćete koristiti u potapanju. Predlažem da radite otopinu u nekoj poseboj bačvi, pa pretačete iz nje otopinu u posudu u kojoj ćete potapati kašete sa mikorizom.

Galerija