Shigeki - kako on djeluje i zašto je to važno

Danas na tržištu preparata postoji dosta proizvoda koji u sebi sadrže aminokiseline. One su vrlo važne u izgradnji novih staničnih struktura, a kada ih biljka dobije na list, usvaja ih brzo i bez utroška mnogo energije i minerala, gradi novo tkivo.
Shigeki je jedan od proizvoda koji sadrži aminokiseline, ali one nisu dobivene metodom zagrijavanja ili cijeđenja, već metodom potpuno novom u ekstrakciji aminokiselina. Ovdje se radi o postupku BC metode.

BC metoda karakterizira (buffering-centrifugation) izbjegavanje osmotske neravnoteže, što se postiže čišćenjem slanom vodom. U BC metodi postižu se dva bitna detalja što proizvod čini učinkovitijima od drugih:

  1. Izbjegavanje gubitka biološke učinkovitosti  molekula, što se postiže metodom ultrabrzog smrzavanja, čime se izbjegava razbijanje kristalima leda i postiže se očuvanje strukture
  2. Postupkom centrifugiranja eliminiraju se čvrste čestice, vidljive & nevidljive. Time se izbjegava da ekstrakt onečišćen čvrstim dijelovima utječe na kakvoću proizvoda i propusnost stanične membrane.

U samom bilju postoji proces kojeg u internacionalnoj literuri nazivaju ROS (reactive oxigen species). U biološkom kontekstu, ROS nastaje kao prirodni nusprodukt normalnog metabolizma kisika i imaju važnu ulogu u staničnoj signalizaciji i homeostazi. Međutim, u vrijeme stresa okoline (npr. izloženost UV zračenju ili toplini) razine ROS-a mogu se dramatično povećati. To može rezultirati značajnim oštećenjem staničnih struktura. Kumulativno, ovo je poznato kao oksidativni stres. Na proizvodnju ROS-a snažno utječe odgovor faktora stresa u biljkama, a ti čimbenici koji povećavaju proizvodnju ROS-a uključuju sušu, salinitet, hlađenje, nedostatak hranjivih tvari, toksičnost metala i UV-B zračenje. Ukoliko imamo povećan stupanj ROS-a (oksidativni stres) dolazi do ubrzanog propadanja tkiva biljaka.
Proizvod Shigeki kreiran je s namjerom da spriječi kod biljaka negativni efekt ROS-a, i to što mikroelementi (metalni ioni) kojima je bogat Shigeki (cink, mangan, bor i drugi) stvaraju SOD enzime (super oxide dismutase), koji imaju za uloga da perokside vraćaju u kisik i time sprečavaju negativne efekte. Tako se stvaraju biljni spojevi koji imaju ulogu zaštite kao vitamini E, D, polifenoli i drugi.

Proizvod Shigeki je zato poželjno primjenivati prije nastupa stresa kao što su visoke temperature po ljeti, ili pred pojavu mraza (minimalno 8 sati prije mraza). Shigeki je proizvod koji aktivira postupak SOD, te na prirodan način biljku čini otpornijom na negatiovne abiotičke stresove, koji su sve prisutniji u biljnom uzgoju.

Nova tehnologija pružila nam je proizvod, s kojim možemo postići više, a to je ono čemu težimo u bilinogojstvu.

Galerija